Door op 5 april 2012

Antennebeleid en zendmast op de Heul in Loenen aan de Vecht

Namens de PvdA heb ik schriftelijke vragen gesteld over de procedure rond plaatsing van een zendmast op sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht. 

Een motie van de raad van de voormalige gemeente Loenen lijkt niet uitgevoerd door het College. 

Wat we erger vinden, is dat afspraken met omwonenden niet zijn nagekomen en dat betere locaties, op verzoek van omwonenden aangedragen door de Universiteit Twente, niet serieus lijken te zijn onderzocht. 

Het college heeft een antennebeleid opgesteld. De PvdA heeft het college verzocht daarin op te nemen dat locatieonderzoek op kosten van aanvragers wordt verricht door een onafhankelijke organisatie. In dit proces heeft niet een goede inpassing van antenne-installaties, maar het (economische) belang van KPN centraal gestaan. 

We wachten nog op antwoord.