Door op 7 mei 2013

Alweer accommodatiebeleid

Teleurstellend, de werksessie over het voorzieningenniveau in de kernen. Wethouder Verkroost legde met veel woorden uit, waarom het allemaal zo ontzettend ingewikkeld is en langer gaat duren.
Belangrijke dilemma’s bleven onbesproken. Wat zijn de consequenties voor (vaak kleine) verengingen en clubs als de dorpshuizen kostendekkende huren moeten gaan betalen? Is het reëel dat dorpshuizen commerciëler moeten worden, rekening houdend met de nieuwe drank- en horecawet?
 
Intussen horen we dat het college al bezig is met het verplaatsen van activiteiten uit dorpshuizen naar scholen en woonzorgcentra. De raad is hierover formeel niet eens geïnformeerd. Het lijkt erop dat dit college de dorpshuizen uitrookt, voordat het beleid is vastgesteld.
 
In juni staat het accommodatiebeleid weer op de agenda. Wij zijn benieuwd of de rest van de raad zich weer in slaap laat sussen.
 
Ik ga er stevig tegen aan. De vitaliteit van al onze dorpen gaat ons aan het hart.