Door op 10 april 2013

Thema-avond Duurzame Energiebronnen samen met PvdA Stad Utrecht

Woensdagavond zat in het Vorstelijk Complex in Utrecht een zeer divers publiek bij elkaar rond het thema milieu. De mogelijke komst van windturbines en 1 of 2 biomassacentrales op Lage Weide houdt ook onze eigen inwoners uit delen van Maarssenbroek en Oud Zuilen sterk bezig.

De gemoederen liepen een enkele keer hoog op, meestal werd er goed en inhoudelijk gediscussieerd.
Ons PvdA Tweede Kamerlid Jan Vos droeg op genuanceerde en heldere wijze bij aan de discussie. Guus Ydema, van Stichting Duurzame Vecht, toonde zich zeer kundig en ook een kritisch volger van de politiek.
Belangrijk vonden wij het als PvdA Stichtse Vecht om onze steun uit te spreken voor goede initiatieven op wijkniveau. Reigerskamp, die voor de tweede keer Klimaatstraat van Nederland is geworden en de Maarssense scouting Marsua, die niet alleen bijdraagt aan duurzaamheid, maar ook kinderen het belang ervan bij brengt.
De discussie over windmolens en biomassacentrales is wat ons betreft nog niet klaar.
Ik betoogde in mijn slotwoorden dat duurzaamheid en leefbaarheid elkaar niet hoeven te bijten. Wij blijven oplossingen steunen, waarbij de balans tussen beiden oké is. Daarbij past geen snel oordeel, maar wel een inspirerende avond met deskundige sprekers.