Door op 29 januari 2013

Zorgen om de afbraak van dorpshuizen

In de raad heb ik namens de PvdA vragen gesteld over de plannen van het college met de dorpshuizen.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat voor elke kern het gewenste voorzieningenniveau geïnventariseerd zou worden. Voor een aantal kleinere en middelgrote kernen is het dorpshuis een onmisbare schakel in het voorzieningenniveau.
De inventarisatie ligt er nog niet. Toch wordt er al gekort op subsidies en worden huren verhoogd. Wij vrezen een onomkeerbaar uitrookbeleid.

Op onze vragen kwam van de vervangend wethouder geen overtuigend antwoord.
Inmiddels heeft de wethouder ons informeel laten weten, dat de dorpshuizen niet in gevaar zijn en dat wordt gezocht naar oplossingen, waaronder de door ons gewenste uitbreiding van functies.

De PvdA laat de dorpshuizen niet vallen.