Door op 2 juli 2013

Sluitingstijden horeca

Tot nu toe werd in Breukelen het laatste rondje eerder aangekondigd dan in Maarssen en in Loenen ging de deur nog vroeger op slot. Het voorstel van wethouder Van der Horst was om Breukelen en Maarssen gelijk te trekken, Loenen moest eerder dicht. Bewoners uit Maarssen kwamen nog betogen, dat in Maarssen ook overlast wordt ervaren en dat de kroegen zich daar ook in een woonomgeving bevinden, net als in Loenen.

Onze insteek was een heel andere. In veel Nederlandse dorpen en steden leert de ervaring dat het vrij geven van de openingstijden het minst overlast geeft. Kroegbezoekers gaan dan gespreid naar huis, wat tot een rustiger aftocht leidt. Uiteindelijk blijkt er vaak zelfs minder politie-inzet nodig te zijn. Ons idee om hiermee ook in Stichtse Vecht een proef te doen, vond weinig weerklank. Er was een duidelijke meerderheid voor het gelijk trekken van alle sluitingstijden op het tijdstip van 4.00 (in het weekend). Omdat we het aanvankelijke collegevoorstel om een aantal redenen een nog slechter plan vonden, hebben we uiteindelijk voor dit voorstel gestemd.