Door op 2 juli 2013

Jaarrekening 2012

Nadat we al een 12-tal schriftelijke vragen hadden gesteld over de jaarrekening 2012, heb ik in de raad van 2 juli de visie van de PvdA Stichtse Vecht nog eens kort en bondig voor het voetlicht gebracht.

Piet Ploeg wethouder financiën kreeg een potje Zoetzure augurken met rode peper.

Zoet: omdat de jaarrekening er goed uitzag. De taakstelling van 4,8 miljoen is gehaald. Een nagenoeg sluitende begroting is bereikt en er is een reserve van 11,8 miljoen.
Zuur: omdat de bewoners van Stichtse Vecht de rekening moeten betalen. Stichtse Vecht neemt van de 27 gemeenten in Utrecht de 4e plaats in met de hoogste lokale belastingen (OZB, riool, waterschap) per inwoner. Ook is er in 2012 fors bezuinigd op het sociale domein: welzijn 7 ton, werk en inkomen 6,7 ton en sport 6,9 ton. Van de kantoorruimte in Maarssen staat 43% leeg. Er wordt fors bespaard op re-integratie en het aantal mensen in de bijstand stijgt weer en voor de pensioenvoorziening van (ex-)wethouders moet 1,4 miljoen op tafel komen.
Rode peper: als aanmoediging om de portemonnee van de burgers van Stichtse Vecht en het sociale domein de komende tijd te ontzien.

Nadat toegezegd is door de wethouder dat hij meer inzicht geeft in de kosten voor externen die door de gemeente worden ingehuurd (€ 1,6 miljoen buiten vervanging om) en ook een specificatie gegeven zal worden over de herkomst van het bedrag van bijna 1.4 miljoen aan extra bijstorting pensioenopbouw, heeft de PvdA ingestemd met de jaarrekening.