Door op 20 mei 2011

College laat starters op de woningmarkt in de kou staan en zet Raad buiten spel

De PvdA is bijzonder verbolgen over de gang van zaken rond afschaffing van de startersleningen in onze gemeente. Stichtse Vecht loopt € 110.000,= provinciale bijdrage mis en laat haar starters in de kou staan. De Raad is voor een voldongen feit gesteld. Voor de PvdA is dit dossier nog niet gesloten.

Startersleningen
Starters op de woningmarkt krijgen vaak net te weinig hypotheek van de bank, om in onze dure Vechtstreek mee te kunnen doen op de koopwoningmarkt. Dit is één van de redenen dat veel jongeren uit Stichtse Vecht naar elders vertrekken. De starterslening is een prachtig instrument om het starters mogelijk te maken binnen de eigen gemeente een woning te kopen. 
Het werkte als volgt: de gemeente verstrekt starters een aanvullende lening, die de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij is. Na de periode van 3 jaar wordt de lening gewoon afgelost en wordt er rente betaald. Het geld vloeit terug naar de gemeentekas of naar nieuwe startersleningen.

Het kost de gemeente weinig: alleen een verlies aan rente-inkomsten gedurende de eerste 3 jaar. Bovendien valt de hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wat het risico zeer beperkt. De PvdA heeft zich in de oude gemeenten Breukelen en Loenen altijd hard gemaakt voor startersleningen en met succes. Onbegrijpelijk, vindt de PvdA, dat ons eigen College nu heeft besloten de regeling voor Stichtse Vecht af te schaffen.

Stichtse Vecht loopt € 110.000,= provinciale bijdrage mis
Rijk en provincie droegen tot in 2010 fors bij. Die bijdragen gaan vervallen. Toch hebben al ruim 180 gemeenten besloten om de regeling op eigen kracht voort te zetten. Het is gewoon een gouden instrument om starters te helpen met de aankoop van hun eerste huis en doorstroming in de huurmarkt te bevorderen. 
De provincie Utrecht had voor de voormalige gemeente Maarssen nog € 110.000,= in kas, gereserveerd voor startersleningen. Van dit geld kon gebruik worden gemaakt als Stichtse Vecht er € 330.000,= bij deed. Dat lijkt een flink bedrag, maar het betreft leningen, het geld komt weer terug. Met dit geld konden dan ongeveer 11 starters worden geholpen. 
Dit geld zijn we kwijt. Het College heeft besloten de regeling af te schaffen. Een gemiste kans!

Raad buiten spel
De provincie had in overleg met het gemeentebestuur €110.000,= gereserveerd tot 1 mei 2011. Deze afspraak stelde de nieuwe gemeente Stichtse Vecht in staat om in relatieve rust een besluit te nemen. Die afspraak dateert van eind 2010, alleen de Raad wist van niets. Het College heeft in april besloten de regeling af te schaffen. Als raadsleden ontvingen wij hierover, tot onze verbazing en groot ongenoegen, pas op 9 mei een email. We stonden voor een voldongen feit. 

Als PvdA onderzoeken we nu de mogelijkheden om alsnog een doorstart te maken met een gemeentelijke regeling. Het geld van de provincie komt niet meer terug, een gemiste kans!