Door op 30 mei 2013

Bestemmingsplan De Karavaan – Maarssenbroek

De wethouder heeft zijn huiswerk goed gemaakt. Nadat Woningcorporatie Portaal de stekker eruit had getrokken, is de wethouder met alle partijen in overleg gegaan.

Tot eind 2013 zoeken de partijen naar aanvullende financieringsmogelijkheden, zodat er mogelijk een doorstart kan komen. Zorginstelling Maria Dommer zal wellicht een deel van de huurwoningen afnemen. Een externe adviseur zal daarbij op kosten van de provincie als aanjager functioneren.
Zo is de provinciale subsidie van € 750.000,= voorlopig nog veilig gesteld en houden we hoop op 57 levensloopbestendige sociale huurappartementen en 9 grondgebonden starterswoningen.
Een positief bericht, nu duimen voor een goede afloop!