Door op 2 juli 2013

4e hockeykunstgrasveld sportpark De Heul

We hebben hier in december ook al nee tegen gezegd en nu weer, hoewel we vinden dat de hockey club in Loenen wel een extra kunstgrasveld nodig heeft.

Wat ons steekt is dat een combi veld niet kan, hoewel de voetbalbond akkoord is en de hockeybond bijna, dat er planologisch een raar beeld ontstaat, dat de grond voor het veld onwaarschijnlijk duur wordt aangekocht en dat in deze tijd.

Wij hebben gepleit voor uitstel, zodat er een veel beter en goedkoper raadsvoorstel besproken kan worden, helaas de druk van de hockeyclub was te groot voor college en meerderheid van de raad.