Door op 17 september 2013

Workshop thema Duurzaamheid

In de werksessie van 17 september hadden we een aardige workshop als voorbereiding op de vorming van de duurzaamheidsvisie van de gemeente Stichtse Vecht. In december van dit jaar zal een nota met die strekking in de raad behandeld worden.

Het programma bestond uit een door Business Universiteit Nyenrode Nyenrode gefaciliteerde werksessie op basis van de door de Universiteit ontwikkelde methodiek “waarderende aanpak”. Waarderend onderzoek (appreciative inquiry) is vooral bekend als een verandermethodiek waarbij de focus ligt op de positieve aspecten in een organisatie.

De gedachte is dat het belichten van wat er goed gaat en van bestaande sterktes, het fundament en de inspiratie geeft voor het gezamenlijk werken aan een gewenste toekomst.

In de werksessie werd in paarsgewijze interviews gezocht naar een positieve insteek om de gemeente Stichtse Vecht bewuster met Duurzaamheid om te laten gaan.

In mijn interviews met Bas Verwaaijen (groep Frank van Liempt, inmiddels Lokaal Liberaal genaamd) kwamen we wederzijds tot de ontdekking dat onze gedachten over duurzaamheid niet zo ver uiteen lagen als de politieke afstand in de raad zou doen vermoeden.

Inspiratie haalden we vooral uit het beter scheiden van afval en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen door duurzame opwekking van energie (zonnepanelen) die ook economisch bijzonder lucratief kunnen zijn. Op windenergie lagen onze opvattingen iets verder uiteen.

Onze bevindingen hebben we in de plenaire sessie ingebracht en zullen er op toezien dat dit ook zo in de nota komt.