Door op 5 november 2013

Woningbouwplannen in Het Kwadrant in Maarssenbroek

Ingeklemd tussen de zeer drukke Floraweg met het LPG/benzinestation, de Amsterdamse Slag en de Zuilense Ring ligt het terrein “Het Kwadrant” al jaren braak. Het college vroeg in een werksessie wat we er van vonden als de projectontwikkelaar toestemming zou krijgen om daar in plaats van kantoren ca. 120 rijtjeshuizen te plaatsen.

Wij hebben dit ten stelligste afgeraden in verband met geluid- en fijnstofoverlast, een verkeersaantrekkende werking rond de wijken Bloem- en Boomstede en de aanwezigheid van de bestaande brandstoffenhandel en het bedrijfsverzamelgebouw.

Tevens hebben we aangegeven dat de verkeersafwikkeling niet los gezien kan worden van de vereiste aanpassing van de aansluiting van de Zuilense Ring op de A2, met name voor het verkeer richting Den Bosch.

Het college keerde teleurgesteld huiswaarts.