Door op 10 april 2012

Windmolenpark Lage Weide

In Boomstede, Bloemstede, Oud-Zuilen en Op Buuren is er veel onrust over de mogelijke komst van windmolens op Lage Weide.
De locatie is nog niet vastgesteld, het aantal ook niet. Er komt een MER (milieu-effectrapportage) waaruit onder meer moet blijken of de geluidsoverlast voor onze inwoners toeneemt als gevolg van de plannen.
In de informatiesessie vroeg ik de wethouder van stad Utrecht bij alle onderzoeken rekening te houden met de al bestaande geluidsoverlast van Lage Weide, NRU, e.d.

Dit is toegezegd. We volgen dit dossier uiteraard verder.