13 maart 2014

Werk Werk Werk

Als PvdA  – let op de A: die staat nog steeds voor Arbeid – vinden wij het hebben van werk zo belangrijk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat werk (en daarmee ook een inkomen) de beste manier is om aan armoede te ontsnappen. Werk beschouwen wij als eens Recht.

Vanuit de overheid moeten we er alles aan doen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te scheppen. Daar hebben we het bedrijfsleven voor nodig. Zij zijn de werkgevers: hen moeten we prikkelen en faciliteren om werk aan te bieden. Samen met de ondernemers van onze gemeente willen wij de komende vier jaar aan de slag om het aantal werkzoekenden in onze gemeente te halveren.

 

Lees er meer over in de Nieuwsbrief Werk Werk Werk