Door op 29 oktober 2013

Verordening Drank- en Horecawet 2013

Per 1 januari 2014 moet de gemeente een regeling hebben voor de schenktijden van de para-commerciële inrichtingen. Het gaat in onze gemeente vooral om sportkantines en dorpshuizen. Uitgangspunt is een drankmatigingsbeleid voor met name jongeren en het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca. Na wat gedoe, als gevolg van gebrekkige participatie, lag er een stuk, dat zoveel mogelijk recht deed aan het belang van betrokken partijen. Ons voorstel was dan ook om de verordening vast te stellen en daarbij te besluiten over een jaar per dorpskern te evalueren met para-commerciële en commerciële horeca, om zo nodig lokale maatwerkafspraken te maken. Dat idee is overgenomen door de burgemeester.

VVD, M2000, Streekbelangen en D66 kwamen nog met een aangenomen motie om de schenktijden voor sportkantines en dorpshuizen gelijk te stellen aan de sluitingstijden van de commerciële horeca. Voortaan kun je dus in het weekend tot 4.00 ’s nachts in de sportkantine drinken, wat voorheen niet overal in de gemeente was toegestaan. De Stichting Horeca Stichtse Vecht was terecht woest. Zo legaliseer je oneerlijke concurrentie. Para-commercie kan immers veel goedkoper schenken door gebruik te maken van vrijwilligers en gunstige belastingregelingen. Gelukkig zullen de meeste verenigingen het zover niet laten komen en in goede harmonie met de horeca de zaken blijven regelen. Wel pikant dat de VVD weer voorbij gaat aan de belangen van ondernemers, ondanks het negatieve advies van het college.