13 september 2015

‘Van afvalstof naar grondstoffen’

Op 8 september 2015 spraken we in de commissie Fysiek Domein over de Afvalvisie Stichtse Vecht 2016-2012.

Stichtse Vecht loopt achter met een afvalvisie, zoals de Rekenkamer al eerder constateerde. Het college maakt dan ook de keuze om de rijksambitie (2020: 75% afvalscheiding) op te rekken naar 2022. Hoewel de fusie tot Stichtse Vecht een reden is die meer snelheid in de weg stond,  kan dat ook een voordeel opleveren. We kunnen van andere soortgelijke gemeenten leren. De PvdA fractie heeft gekeken naar de gemeente Woerden en Alphen aan de Rijn.

De belangrijkste vraag lijkt ons op welke manier de omvang van het restafval kan worden teruggebracht. Het college kiest er voor dat te doen via communicatie en overtuiging. Ongeveer een-derde van de gemeenten kiest voor een combinatie van communicatie en differentiatie van tarieven. Onderzoeken zouden uitwijzen dat deze combinatie het meest effectief is.

Vereenvoudigd komt het er op neer dat inwoners die veel restafval blijven leveren een financieel hogere bijdrage opgelegd krijgen, en inwoners die minder restafval aanleveren een lager tarief. Wij pleitten ervoor bij het college dit te onderzoeken.

Hoe wordt het restafval verzameld? Het college stelt voor dat in dure plastic zakken te pakken zelf naar afvalcontainers in de buurt te brengen. In een zesmaands praktijk onderzoek in Kamerik en in een wijk van Woerden in 2014, wezen de inwoners die gedachte van de hand. Daarom besloot de gemeente Woerden om de huidige rest-afvalcontainers qua inhoud te halveren en in de toekomst eens per vier weken op te halen.

Gegeven dat onderzoek hebben wij het College voorgesteld voor het voorbeeld van Woerden te volgen. De wethouder (Verkroost) wil hier niet aan en houdt vast aan zijn eigen (College) voorstel.

De realisatie van een nieuw en goed geoutilleerd afvalscheidingsstation onderschrijven wij, maar de plaats daarvan is cruciaal. Onze opvatting is dat het nieuwe afvalscheidingsstation bereikbaar moet zijn voor de hele gemeente. Dus in of rond Breukelen moet zijn gesitueerd. Verder vragen wij ons nog af wat de inwoners straks kwijt kunnen op de overslagstations. Over de locatie van het afvalscheidingsstation komen we als Raad op z’n vroegst in 2016 te spreken zo liet wethouder Verkroost weten. De overslagstations zullen met name bedoeld zijn voor het deponeren van veel voorkomende/ bulk afvalstromen, zoals bijvoorbeeld takken.

Verder stemmen wij graag in met de uitdrukkelijke rol van de kringloopbedrijven zoals voorgesteld en staan we positief tegen over de inzet van Social Return.

Maar we kunnen vandaag beginnen. Nu de afvalverwerkers in staat is drinkkartons en blik van plastic te scheiden, kunnen we onze inwoners vragen vanaf nu in de plastic Hero zakken ook de drinkkartons en de blikafval te deponeren. Waar wachten we nog op?

Wim Bos, commissielid PvdA Stichtse Vecht