17 februari 2014

Uitnodiging Thema-middag Ouderenzorg

Uitnodiging: Thema-middag Ouderenzorg
Maar wat als je nog fit bent?

Op maandag 24 februari 14:30 uur in het restaurant van de Driestroom (De Aa 50 in Breukelen) organiseert de PvdA Stichtse Vecht een discussiebijeenkomst over Ouderenzorg. Zorg is een van de drie hoofdthema’s (Werk – Inkomen – Zorg) van de PvdA Stichtse Vecht.

Deze middag is in eerste instantie bedoeld om ouderen te informeren over de komende veranderingen in de zorg, met hen van gedachten te wisselen en om hen te stimuleren na te denken over hun eigen toekomst. De middag is echter ook bedoeld voor betrokken professionals in de zorg. De PvdA nodigt u van harte uit om mee te komen discussiëren over dit belangrijke thema.

Sprekers zijn Marith Rebel (Tweede Kamerlid van de PvdA), Marc Verberg (regiomanager zorgcentrum
Merenhoef, namens het platform van de 4 zorginstellingen in Stichtse Vecht), Anneke van Heertum (directeur Cosbo-Stad-Utrecht) en Els Swerts (2e op de PvdA-lijst voor de verkiezingen van 19 maart in onze gemeente).

Maandag 24 februari – Restaurant van de Driestroom (De Aa 50 in Breukelen) – 14.30 uur