Door Maarten van Dijk op 10 januari 2016

Terugblik op de bijzonder rommelige raadsvergadering van 16 december 2015

Op woensdag 16 december vond niet alleen de laatste raadsvergadering van 2015 plaats, het was ook de laatste keer dat we vergaderde in de raadszaal in Loenen a/d Vecht. Vanaf januari t/m april 2016 zullen de raadsvergaderingen tijdelijk plaatsvinden in het 4-en-1 gebouw in Breukelen. In april 2016 zal de raad waarschijnlijk een besluitnemen over de nieuwe permanente raadszaal en de tijdelijke huisvesting na april 2016.

Op de agenda voor de gemeenteraad stonden de volgende bespreekstukken/ benoemingen:

  • Benoeming nieuwe wethouder, nieuw raadslid, commissielid en leden van de auditcommissie
  • Bestemmingsplan Kievitsbuurten
  • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020
  • Oprichting vastgoedbedrijf Stichtse Vecht BV
  • Initiatiefvoorstel PvdA onafhankelijke cliëntondersteuning in 2016
  • Initiatiefvoorstel Lokaal Liberaal benoemen leden Auditcommissie

Agendapunt 20, Oprichting Vastgoedbedrijf Stichtse Vecht B.V.  is van de agenda afgehaald. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over dit onderwerp.

Door het late tijdstip zijn de beide initiatiefvoorstellen doorgeschoven naar de raadsvergadering van eind januari 2016.

De raadsvergadering stond dus uiteindelijk in het teken van 1) de benoemingen 2) het bestemmingsplan Kievitsbuurten en 3) het beleidsplan Schuldhulpverlening.

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder rommelig verloop van de raadsvergadering.

 

Benoemingen

In verband met het terugtreden van het CDA uit de coalitie en het opstappen van Jaap Verkroost als CDA-wethouder is de coalitie op zoek gegaan naar een nieuwe partner, welke zij gevonden hebben in GroenLinks.

In verband met het toetreden van GroenLinks tot de coalitie is Linda van Dort door GroenLinks voorgedragen als de nieuwe wethouder. Haar benoeming verliep niet op rolletjes. Haar geloofsbrieven (een vereiste voor de benoeming als wethouder) waren nog niet in orde gemaakt; hierdoor moest de benoeming worden opgeschort tot een later moment die avond. Linda van Dort is later de avond alsnog benoemd met wethouder.

Linda van Dort is als raadslid opgevolgd door Albert Gemke. Een oude bekende uit de Maarssense politiek.

Coalitieleider Dick Verwoert (D66) legde tijdens de raadsvergadering een verklaring af over de gevoerde coalitieonderhandelingen en de formatieomvang van de zittende en de nieuwe wethouder. Voor de PvdA fractie aanleiding om kritische vragen te stellen over de voorgestelde nieuwe formatieomvang van de wethouders.  Met het vertrek van Jaap Verkroost was 1,00 formatieplaats (fte) vrijgekomen. Linda van Dort is aangesteld voor 0,7 fte. De overige 0,3 fte is verdeeld over de wethouders Zivkovic, Van der Horst en Koops. Dit terwijl delen van de portefeuille van Jaap Verkroost ook naar de wethouders De Groene en Balemans zijn gegaan. Een vreemde gang van zaken. Het lijkt wel of sinterklaas is langsgekomen in het College…

Per saldo is er nu veel minder wethouders capaciteit beschikbaar voor het Sociaal Domein. Dat baart de fractie van de PvdA ernstige zorgen. Immers komende periode staat de transformatie binnen het Sociaal Domein centraal.

Dan nog financiering van de wethoudersformatie. Eerder al stemde de PvdA tegen het financieren van 1 wethoudersformatieplaats uit het budget Sociaal Domein. Nu een deel van de wethouderscapaciteit die beschikbaar was voor het Sociaal Domein naar andere portefeuilles is gegaan (o.a. Ruimtelijke Ordening), betekent dit dat feitelijk geld dat voor de meest kwetsbare inwoners is bedoeld wordt ingezet om een wethoudersfunctie te financieren en deels ook nog buiten het Sociaal Domein. Dat kan wat de PvdA fractie echt niet de bedoeling zijn. Reden dus om tegen de nieuwe formatieomvang/ verdeling te stemmen.

Door de fractie van de PvdA is Pleun van der Kooij voorgedragen als commissielid. Met de benoeming van Pleun als commissielid heeft de PvdA in totaal drie commissieleden: Wim Bos, John Autar en Pleun van der Kooij. Wij wensen Pleun veel succes toe in zijn nieuwe functie als commissielid!

 

Gemeenteraad beloont illegaal gedrag

Het liep tegen middernacht. Het was 16 december 2015. Aan de orde in de gemeenteraad was het bestemmingsplan Kievitsbuurt. Een historisch gebied waar legakkers (nog) zichtbaar zijn. Waar turfstekers een paar eeuwen geleden garant stonden voor de energievoorziening van Amsterdam. Het gebied staat onder grote druk, legakkers verdwijnen in het water omdat de bestuurders er niet in slagen een antwoord te geven op de vraag hoe de legakkers van de ondergang te redden.

Nee, het ging om plotseling om iets anders. Een ondernemer van een van de jachthavens in het gebied wilde in het bestemmingsplan laten opnemen dat hij de gelegenheid kreeg meer boatsavers in het gebied neer te leggen. Boatsaver: een drijvend huisje om je boot in de winter te parkeren. In de commissie bleek al eerder dat de ondernemer sinds jaar en dag  twee boatsavers illegaal heeft liggen. Niettemin waren er verschillende partijen die uit een soort van sympathie deze ondernemer ter wille wilden zijn. Dat leidde tot een motie van CDA en Lokaal Liberaal om  het mogelijk te maken dat er ruimte zou worden gegeven voor meer boatsavers.   De verantwoordelijk wethouder Zickovic van D66 ontraadde in alle standen deze motie want dat zou er toe leiden dat ook andere jachthavens in het gebied boatsavers zouden willen hebben en dat strookt niet met de cultuurhistorische waarde van het gebied. De PvdA fractie liet zich overtuigen. Tot de nacht van 16 december naderde. Plotseling ontstond er een sfeertje. Sommige fracties gingen om, zochten argumenten om CDA en Lokaal Liberaal te steunen. Durfden geen nee te zeggen.

En daar kwam wethouder Zivkovic (D66): als een blad aan een boom draaide hij. Hij ontpopte zich als het 34e raadslid en bracht eigenhandig veranderingen aan in het amendement van CDA en Lokaal Liberaal. De scheiding tussen bestuur en gemeenteraad, ook dualisme genoemd, werd door hem aan de kant geschoven.

Uitslag van de stemming 20 van 33 raadsleden waren voor het amendement. Let op: CDA, Lokaal Liberaal, VVD, D66, Maarssen2000 en Vechts Verbond. Tegen waren: PvdA, Groen Links, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en Stichtse Vecht Beweegt.

Conclusie: de meerderheid van de gemeenteraad beloont illegaal gedrag. Een ondernemer met twee illegale boatsavers, mag er vanaf 16 december vier gaan neerleggen.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk