Door Els Swerts op 10 april 2016

Stichtse Vecht gaat schriftelijke sociale gids uitbrengen

In de raadsvergadering van 29 maart 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht mondelinge vragen gesteld aan wethouder Koops (Sociaal Domein) over het uitblijven van een schriftelijke gids met alle Wmo-voorzieningen in de gemeente. De Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt allerlei zaken rondom zorg en welzijn. In het Wmo-beleidsplan was besloten dat een schriftelijke gids gemaakt zou worden voor ouderen en andere mensen die een Wmo-voorziening nodig hebben.

Maar tot nu toe kwam die gids niet van de grond, terwijl er juist nu zoveel verandert. Daarom moet er een duidelijke gids zijn, zodat inwoners van Stichtse Vecht zelfstandig de weg weten te vinden.

Op dit moment wordt al enige informatie opgenomen in de gemeentegids, maar de PvdA vindt dit onvoldoende. Het is de intentie van het Wmo-beleidsplan dat er een gids komt die het totale aanbod aan Wmo-voorzieningen in de gemeente in kaart brengt. Naar aanleiding van mondelinge vragen kreeg de PvdA de toezegging van de wethouder dat de gids gemaakt gaat wordt en voor de zomer van 2016 klaar is. We zijn blij met deze toezegging, het was daardoor niet meer nodig een motie in stemming te brengen.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts