Door op 1 oktober 2013

Startersappartementen in Breukelen

Op 10 september moest er in de werksessie een “ontwerp-projectbesluit” genomen worden voor de realisatie van 18 appartementen in Breukelen op de plek van de oude (nu leegstaande) verenfabriek.

Bijzonder content waren we met de categorie starters/senioren en een prijsklasse van € 120.000 tot € 135.000.

Wij deelden echter voor een deel de kritiek van aanwonenden dat de parkeerdruk in de buurt erg hoog dreigde te worden door het hanteren van de lage parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per appartement, voor een deel bestaande plekken in de buurt.

We hebben ook gepleit voor het in de toekomst vasthouden van de appartementen voor starters en/of senioren, ook als ze worden verkocht (een soort Koopgarant/MGE constructie).

Na overleg tussen de wethouder en de projectontwikkelaar (in de stukken consequent initiatiefnemer genoemd) bleek in de raad van 1 oktober dat dit laatste niet is gelukt.

In de raad kreeg Ingrid wel de toezegging dat bij nieuwe ontwikkelingen in de buurt (de komende functieverandering van de gemeentewerf) er gekeken wordt naar de parkeerdruk en indien nodig aanvullende parkeerruimte wordt gerealiseerd.

Politiek pikant is dat de fractie van Maarssen2000 onder (parkeer-)druk van de aanwonenden tegen het realiseren van deze goedkope appartementen in Breukelen stemde.