9 juni 2014

Slecht Betaalgedrag Gemeente Stichtse Vecht nekt MKB

MKB-bedrijven doen vaak zaken met de overheid. Het betaalgedrag van gemeenten laat in een aantal gevallen echter veel te wensen over. Ondanks de aantrekkende economie hebben ondernemers het niet makkelijk. Te laat betaalde facturen zorgen voor extra druk op hun liquiditeit waardoor zij in de problemen dreigen te komen. Dat is een ongewenste situatie: het MKB is niet voor niets de belangrijkste motor voor onze economie. Dat moeten we zo houden!

Vorig jaar is een wetsvoorstel aangenomen die overheden verplicht om binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Wanneer dit niet gebeurt, mogen bedrijven tenminste 40 euro in rekening brengen bij de gemeente. Ondernemers zijn niet happig om deze wet te gebruiken, omdat de gemeente vaak een grote en belangrijke opdrachtgever is.

Andersom is de overheid hard naar laat-betalers: indien een bedrijf of een burger te laat betaalt, betekent dat er rentes, boetes en beslagleggingen (kunnen) volgen.

Op www.snellerbetalen.nl is een overzicht te vinden van het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten. Van de 303 onderzochte gemeenten stond de gemeente Stichtse Vecht in 2012 op plaats 236 (score 77%, gemiddeld 11 dagen te laat). In 2013 is de positie van de gemeente iets verbeterd en neemt Stichtse Vecht met plaats 177 een plek op in de middenmoot (78%, gemiddeld 6 dagen te laat). Maar nog altijd is het geen ideale situatie voor de MKB-ondernemer die onze gemeente als klant heeft.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft daarom schriftelijke vragen gesteld waarin we het College van B&W van Stichtse Vecht vragen waarom het de gemeente niet lukt om aan het MKB op tijd te betalen en welke maatregelen zij gaat treffen om de facturen van het MKB wel binnen 30 dagen te betalen.

Meer informatie: John Autar