Door Els Swerts op 19 maart 2016

Regelgeving over het Sociaal Domein moet toegankelijk worden

In de commissievergadering van 8 maart werd de monitor Sociaal Domein besproken.

Over de afgelopen periode blijkt er een ruim overschot te zijn aan gelden die de gemeente heeft voor dit domein. Dat klinkt mooi, maar niet als dat een gevolg is van onbekendheid van regelgeving, waardoor mensen wellicht geen aanvragen van bv. de Wmo of de Participatiewet of Jeugdhulp indienen.

De regelgeving die de gemeente hanteert voor de drie verschillende onderdelen van het Sociale Domein horen volgens de fractie van de PvdA rechtstreeks te vinden te zijn op de website van de gemeente. Want dan weten inwoners, vrijwilligers en professionals wat de mogelijkheden zijn. Dat is nu niet het geval.

Wethouder Koops meldde dat zij dezelfde mening was toegedaan als de PvdA en alles in het werk zou stellen om de verordeningen en uitvoeringsregels rechtstreeks op de website te plaatsen. We zullen melden wanneer dit een feit is geworden.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts