19 september 2015

Recreatie en toerisme: PvdA pleit voor investeren in werkgelegenheid, toeristische arrangementen en meetbare doelstellingen

Op dinsdag 8 september spraken we in de raadscommissie Bestuur en Financiën over de langverwachte nota recreatie en toerisme. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt het van groot belang dat we als gemeente investeren in recreatie en toerisme en in het bijzonder in toeristische arrangementen. We zien hierbij een spin off voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

Als gemeente hebben we voor toeristen en recreanten het nodige te bieden: de kronkelende Vecht, de prachtige buitenhuizen, forten en kastelen en recreatiegebieden als de Maarsseveense Plassen. Goed om hierbij aan te sluiten bij programma’s als Amsterdam Bezoeken, Holland zien.

Op zich staan er prima voorstellen in de beleidsnota recreatie en toerisme. Wat wij echter missen is inzicht in wat het beleid ons als gemeente concreet moet gaan opleveren. Welke doelstellingen willen we bereiken op terrein van recreatie en toerisme?
· in termen van aantallen toeristen en recreanten
· in aantallen (hotel)overnachtingen
· besteding door toeristen en recreanten
· toename van werkgelegenheid / hoeveel extra banen gaat het ons opleveren?

Je wilt toch het beleid ook kunnen evalueren aan de hand van doelstellingen en indicatoren? Waarop gaan we nu in 2018 concreet evalueren?

Stichtse Vecht heeft zich al aangesloten bij het regionaal bureau voor toerisme Gooi en Vecht. Wat de PvdA betreft sluit de gemeente zich ook aan bij de VVV Utrecht. Kijk hierbij naar de mogelijkheid tot toeristische arrangementen.

Het is verder een goed idee om lokale ondernemers te stimuleren om samen met andere ondernemers in de regio toeristische producten te ontwikkelen. De PvdA fractie doet hierbij een concrete suggestie. Stichtse Vecht herbergt tal van uitstekende restaurants. Zou het niet mooi zijn om in Stichtse Vecht een jaarlijks culinair evenement te organiseren, waarmee de restaurants op de kaart worden gezet? Zeg maar “Culinair aan de Vecht”. In bijvoorbeeld Amersfoort is een dergelijke formule erg succesvol (“Proef Amersfoort”).

Maarten van Dijk,
raadslid PvdA Stichtse Vecht