Raadsvragen PVDA Stichtse Vecht over inzet van de gemeente voor LHBTI-acceptatie

11 oktober 2019

 

Net als in vele andere gemeenten heeft een groot deel van de politieke partijen in Stichtse Vecht, waaronder de PVDA, in 2018 het Regenboog Stembusakkoord getekend. Hierin is opgenomen dat de gemeenten zich inzetten om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Kort daarop is door de gemeenteraad de motie ‘ Kleur geven aan het Regenboogakkoord’ aangenomen, waarin concreet werd gemaakt wat de gemeente hieraan zou gaan doen.

 

Vandaag, op Coming-Outfit-day, heeft het COC de jaarlijkse Regenboogmonitor uitgebracht. Hierin wordt beoordeeld hoe goed gemeentes zich houden aan dit het Regenboogakkoord. Helaas scoort Stichtse Vecht voor de tweede keer op rij slecht.

 

De PVDA vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom weet binnen onze gemeente, ongeacht welke kleur je hebt of van wie je houdt. Daarom heeft de PVDA de volgende raadsvragen gesteld:

 

  1. Is het college het met ons eens dat er blijvende aandacht nodig is om de acceptatie van mensen uit de LHBTI-gemeenschap te bevorderen?

 

  1. Bent u het met ons eens dat het tekenen van het Regenboog Stembusakkoord en de motie die hierop volgde niet vrijblijvend is, maar dat de gemeente Stichtse Vecht zich hiermee ook tot inspanningen heeft verplicht op het gebied van LHBTI-acceptatie?

 

  1. Kan het college aangeven welke inspanningen er al zijn verricht in het kader van de door de gemeenteraad aangenomen motie “Kleur geven aan het Regenboogakkoord”?

 

  1. Bent u bereid om in gesprek te gaan met COC Midden-Nederland, zodat zij kunnen meedenken en adviseren over de wijze waarop (verder) invulling gegeven kan worden aan het Regenboogakkoord?

 

  1. Kan het college ons aangeven welke acties de gemeente concreet gaat ondernemen om de slechte score in de Regenboogmonitor van het COC te verbeteren?

 

 

Heeft u een reactie of mening over dit onderwerp en wilt u ons dat laten weten, mail dan naar jor1976@gmail.com