Door Maarten van Dijk op 14 februari 2016

Raadslid Maarten van Dijk op pad met BOA’s Stichtse Vecht

Op vrijdag 5 februari 2016 heeft PvdA-raadslid Maarten van Dijk een ochtend meegelopen met de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Stichtse Vecht. Van 07.00 tot 12.00 uur draaide hij een dienst mee en kon hij een kijkje nemen in de keuken van de BOA’s.

Maarten: “Ik was erg benieuwd naar de praktijk. In de raadscommissie en gemeenteraad praten we regelmatig over de BOA’s. Daarom heb ik afgelopen najaar een verzoek gedaan om eens met de BOA’s mee te lopen.”

In Stichtse Vecht werken op dit moment 2 BOA’s (Toezichthouders Openbare Ruimte) en zijn er 3 vacatures.

“Ik kijk terug op een plezierige en interessante ochtend en bedank de BOA’s hiervoor van harte. Het werkterrein van de BOA’s is erg breed. Van het handhaven van de APV, de controle op de naleving van vergunningen tot het doen van onderzoek naar overtredingen en het geven van informatie en voorlichting. Het werkgebied is ook groot. Goed dat het aantal BOA’s in Stichtse Vecht dit jaar wordt uitgebreid van 3 naar 5. Dit draagt bij aan de verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving in onze gemeente.”

Kansen voor de toekomst
Voor de handhaving en het toezicht in de openbare ruimte zien wij als PvdA-fractie een aantal kansen en mogelijkheden. Het meelopen met de BOA’s heeft ons beeld hierin aangescherpt.

Integraal werken
BOA’s, maar ook de medewerkers van de buitendienst, wijkbeheerders, bouwinspecteurs, medewerkers van het Sociaal Wijkteam e.d. zijn de ogen en oren in de wijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat signalen die zij oppikken in de wijk beter gedeeld worden? Hier ligt een kans voor de toekomst.

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van de BOA’s vinden wij van groot belang. Op dit moment rijden de BOA’s rond in een onopvallende auto; dus als zodanig niet zichtbaar als handhavers. Het zou goed zijn als de BOA’s weer de beschikking krijgen over een “functionele BOA wagen”; een auto voorzien van striping/ belettering “Handhaving & Toezicht” en voorzien van benodigd materiaal om bijvoorbeeld onderzoek te kunnen doen en de weg af te zetten.

Vergoten pakkans
Om de pakkans te vergroten bij bijvoorbeeld de overlast van hondenpoep, zien wij graag dat de BOA’s ook buiten de “normale kantooruren” aan de slag gaan. Bijvoorbeeld ’s avonds en in het weekend.

Projectmatig werken: themaweken
Al eerder pleitten we in de raadscommissie Bestuur & Financiën voor een projectmatige inzet van de handhavers in onze gemeente. Plan zichtbare weekacties zoals bij start scholen, hondenpoep, te hard rijden, parkeerproblemen e.d.; doe aan communicatie en betrek de bewoners erbij.

Maak inzichtelijk wat de BOA’s allemaal doen
Het komt voor dat er ruis is over de inzet van de BOA’s. Op basis van de ervaringen tijdens het werkbezoek constateren wij dat de BOA’s worden ingezet voor een veelheid aan taken. Maak inzichtelijk hoe de inzet van de BOA’s plaatsvindt en communiceer dit.

IMG_1117

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk