23 september 2014

Raadsleden van de PvdA, Lokaal Liberaal en GroenLinks maken werk van een schonere wijk

Op Zaterdagochtend 20 september hebben (raads)leden van de PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal en GroenLinks schoongemaakt in de wijk Breukelen-Noord in Breukelen. Samen verzamelden ze een groot aantal vuilniszakken vol zwerfafval. Als je er langs fietst zie je niet hoeveel troep er in de bermen en struiken achterblijft, zoals blikjes en PET- flesjes. Vooral rondom het winkelcentrum Breukelen-Noord, rondom ’t Kikkerfort, langs de doorgaande wegen en nabij scholengemeenschap Broklede lag veel zwerfafval. Met deze actie vragen de fracties van PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal en GroenLinks aandacht voor schonere wijken in Stichtse Vecht. Mensen gooien nog te makkelijk hun afval op straat. De drie partijen vragen de gemeente Stichtse Vecht om de aanpak van zwerfafval te intensiveren. Dit is primair een gemeentelijke taak. Zwerfafval, graffiti, vandalisme, achterstallig groenonderhoud en hondenpoep kunnen de leefbaarheid van een wijk of buurt teniet doen. Niemand vindt het leuk om in een straat te wonen die niet netjes is. Bewoners kunnen hierbij ook zelf een rol spelen door zwerfafval in hun eigen straat op te ruimen. De schoonmaakactie was een initiatief van de PvdA Stichtse Vecht en vond plaats in het kader van #pvdaindebuurt.