24 december 2016

Raad Stichtse Vecht wil meer tijd voor onderzoek toekomstige uitvoering Wsw/ PAUW Bedrijven

Op dinsdag 20 december 2016 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht unaniem ingestemd met de raadsbrede motie “Onderzoek toekomstige uitvoering Wsw”. De motie verzoekt om opschorting van het besluitvormingstraject met drie maanden en de tijd te benutten om het regiemodel en het cafetariamodel zonder beperkingen verder uit te werken en de concrete varianten, mogelijkheden en gevolgen van beide modellen in kaart te brengen.

Aanleiding is de uitkomst en het voorstel naar aanleiding van het onderzoek van Langedijk SWO (november 2016) naar de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW-gemeenten. De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en De Ronde Venen voeren samen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit binnen de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven. Op basis van het onderzoek wil een meerderheid van de zes colleges van B&W het werk en detachering van Wsw-werknemers in eigen hand organiseren (het zogenaamde regiemodel). Dit zou het einde betekenen van PAUW Bedrijven per 1 januari 2019.

Het College van B&W van Stichtse Vecht heeft eerder zijn voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde Cafetariamodel. Binnen het Cafetariamodel worden ook andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bediend door een nieuw leer-werkbedrijf met PAUW als uitgangspunt.

Waarom de motie?
Er zijn teveel zaken nog niet duidelijk, wat een zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van de Wsw en PAUW Bedrijven in de weg staat. Voor de Raad van Stichtse Vecht staan de (Wsw)-medewerkers van PAUW Bedrijven centraal. Zij verdienen een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces. Zorgvuldigheid gaat hierbij gelet op de impact van het te nemen besluit voor op snelheid. De raden zullen een besluit moeten kunnen nemen op basis van alle feiten, zodat sprake is van een weloverwogen besluit.

De motie is te downloaden via deze link.