13 september 2015

PvdA vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van recreatiegebied De Strook voor hulpdiensten en de aanwezigheid van EHBO

Op 6 augustus 2015 berichtte RTV Utrecht dat ambulancedienst RAVU de noodklok luidt voor de bereikbaarheid van stranden in de regio Utrecht. Als concreet voorbeeld wordt recreatiegebied De Strook in Stichtse Vecht aangehaald. Bij De Strook zijn de problemen ernstig, aldus de RAVU. Daar parkeren bezoekers kun auto langs de straat die naar het recreatiegebied leidt. Gevolg is dat er bijna geen ruimte is voor ambulances, laat staan voor brandweerwagens, om er langs te rijden.

Verder wordt aangegeven dat er bij De Strook ook bij mooi weer geen enkele EHBO-post aanwezig is voor de duizenden (6 a 7 duizend) bezoekers van het recreatiegebied. Ook voor kleinere zaken moet de ambulance hierdoor komen.

Bovenstaande was voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College van Burgemeester en Wethouders op 7 augustus 2015 de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen:

Vragen:

  1. Is het College bekend met de situatie bij De Strook en de berichtgeving d.d. 6 augustus 2015 van RTV Utrecht waarin ambulancedienst RAVU de noodklok luidt?
  2. Is het College op de hoogte van het feit dat er geen EHBO-post op het terrein van De Strook aanwezig is?
  3. Kan het College aangeven wat de regels zijn m.b.t. het beschikbaar hebben van een EHBO-post bij recreatiebieden?
  4. Is het College bereid om samen met het Plassenschap Loosdrecht e.o./ Recreatie Midden-Nederland (RCM) te zoeken naar oplossingen om in ieder geval te waarborgen dat er bij ongevallen, maar ook bij relatief kleine medische problemen, snel adequate hulp aan slachtoffers/ recreanten geboden kan worden?
  5. Kan het College uitleggen waar het Plassenschap Loosdrecht e.o/ RCM en waar de gemeente en/of anderen verantwoordelijk voor zijn in het recreatiegebied? Dit met name m.b.t. de EHBO, openbare orde, veiligheid en parkeren.
  6. Is het College bereid om naar de bereikbaarheid van De Strook te kijken, met als doel te waarborgen dat het gebied ten alle tijden goed en snel bereikbaar is voor hulpdiensten?

Op 18 augustus 2015 heeft het College van B&W de schriftelijke vragen van de PvdA fractie beantwoord. De antwoorden kunt downloaden via de volgende link: https://stichtsevecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1309822/53._Antw._vr._M._van_Dijk__PvdA__-_bereikbaarheid_De_Strook_door_hulpdiensten_en_aanwezigheid_EHBO_-_20150818.pdf

Ook heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de het project Dijkversterking Nieuweweg. In dit kader hebben wij gevraagd of er bij dit project ook gekeken wordt naar het wegdek, het naastgelegen fietspad en de parkeerproblematiek nabij De Strook. Een dergelijk project zou wat de fractie van de PvdA aangegrepen kunnen worden om iets te doen aan de bereikbaarheid van recreatiegebied De Strook.

De antwoorden op deze vragen zijn te downloaden via de link:https://stichtsevecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1326483/37._Antw._Techn._vr._M._van_Dijk__PvdA__-_Dijkversterking_Nieuweweg__Tienhoven-Bethunepolder__-_20150909.pdf

Namens de PvdA-fractie Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk, fractievoorzitter