Door op 17 januari 2012

PvdA voorkomt grootschalige bouw in polder Mijnden

In de polder Mijnden tussen Nieuwersluis en Breukelen aan de oostkant van de Vecht heeft het agrarisch bedrijf Van den Engel een milieuvergunning voor uitbreiding met 1000 mestvarkens en 118 stuks melkvee. Hiervoor moet het bedrijf fors investeren in nieuwe stallen. 

Het Waterschap heeft echter besloten om het waterpeil in de polder te verhogen, waarmee het bedrijf in de problemen kan komen. Er ligt nu een plan om het bedrijf te verplaatsen naar de Noordoostpolder. Om dit financieel mogelijk te maken is bijna 5,5 miljoen euro nodig. Omdat de overheden (provincie, waterschap en gemeente) hier geen geld voor hebben kan de verplaatsing alleen maar als er 6 nieuwe villa’s van 900 m3 in het buitengebied worden gebouwd.

In de werksessie van 17 januari heb ik namens de PvdA het advies aan het college gegeven om dit niet toe te staan. Het staat haaks op alle regels (provincie en onze bestemmingsplannen) en op onze visie.

Als het bedrijf van Van den Engel hiervoor toestemming zou krijgen, dan kunnen anderen hieraan rechten ontlenen en lopen we het risico dat binnen de kortste keren het open buitengebied wordt volgebouwd.