Door Maarten van Dijk op 4 april 2016

PvdA vindt het toelaten van brommers op de rondwegen in Maarssenbroek erg onverstandig

Lees waarom de PvdA tegen het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan over langzaam verkeer (GVVP deel C) stemde.

 

Op 29 maart 2016 lag Deel C van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) Stichtse Vecht (de nota langzaam verkeer) ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Op zich een prima nota, maar m.b.t. het GVVP deel C langzaam verkeer stond er wat de PvdA fractie nog 1 belangrijk discussiepunt open: brommers op de rijwegen en dan in het bijzonder in Maarssenbroek

Het (aangepaste) voorstel dat voorlag stelt voor om bromfietsers toe te laten op de rondwegen in Maarssenbroek. Dit vindt de PvdA fractie een erg onverstandig plan. Wij voorzien dat met deze maatregel de kans op ongelukken zal toenemen en dat dit de verkeersveiligheid in Maarssenbroek niet ten goede komt.

Dat vinden niet alleen wij, dit was ook de uitkomst van de workshop in 2014 met bewoners(groepen) en belanghebbenden. Zij adviseerde juist om een deel van de rondwegen in Maarssenbroek voor bromfietsers uit te sluiten. Dit wordt nu met 1 pennenstreek terzijde gelegd. Aan de bewonersparticipatie wordt op dit punt dus voorbij gegaan.

Maarssenbroek heeft een unieke verkeersstructuur met gescheiden verkeersstromen: (brom)fietsverkeer “binnendoor” en autoverkeer altijd verplicht buitenom. Autoverkeer op de Rondweg mag 50 km/u rijden en rijdt vaak nog wat harder. Ook in andere gemeenten zoals Houten is er om die reden voor gekozen om bromfietsers niet toe te laten op de rondwegen.

Wij voorzien verkeersgevaarlijke situaties; de wegen lenen zich er wat ons betreft niet voor: er zijn geen uitwijkmogelijkheden en er is risico op inhalen door auto’s.

Daarnaast is een bromfietsverbod op de fietspaden niet goed handhaafbaar. Door het grote aantal fietspaden en kortsluitingen in de fijnmazige fietsstructuur van Maarssenbroek zal er hoe dan ook door bromfietsers gebruik gemaakt worden. Over de rondwegen moet je omrijden en dat doen bromfietsers ook niet graag.

Om een voorbeeld te geven: wil je met de brommer van Bisonspoor naar Reigerskamp dan is de af te leggen afstand nu 1,1 kilometer. Op het moment dat brommers verplicht via de rondwegen moeten rijden wordt deze afstand 3,3 kilometer. Ruim 2 kilometer meer!

Tot slot nog het volgende. In de periode 2006-2010 heeft deze discussie ook gespeeld in Maarssen en toen waren er ook argumenten om het laten rijden van brommers op de Maarssenbroekse rondwegen niet toe te staan. Om de veiligheid op (brom)fietspaden te verbeteren zijn de afgelopen jaren diverse investeringen gedaan zoals het aanleggen van bromfietsdrempels. Wij missen de argumentatie waarom nu wel toestaan en destijds niet. Zijn de argumenten die destijds golden niet meer van toepassing?

De PvdA fractie heeft om principiële redenen tegen het GVVP deel C gestemd omdat wij ons niet kunnen verenigen met het voorstel om brommers op de rondwegen in Maarssenbroek te laten rijden. De gemeenteraad heeft het GVVP deel C met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Maarten van Dijk, raadslid PvdA Stichtse Vecht

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk