3 maart 2014

PvdA verspreidt huis aan huis magazine

Vanaf begin maart wordt in de hele gemeente Stichtse Vecht het PvdA-magazine ’12 Kernen’ huis aan huis verspreid. Hierin is aandacht voor onze gemeente, voor de PvdA kandidaat-raadsleden en voor de voorstellen die de PvdA heeft voor de komende vier jaar.

In het blad is veel aandacht besteed aan het voorstellen van onze kandidaten. Daarnaast is er een aantal pagina’s gevuld met nieuws vanuit de landelijke PvdA.

Lijsttrekker Maarten van Dijk reageert: “Ik ben trots op dit magazine, omdat het een goede weerslag is van de positieve energie die er van de PvdA uitgaat. We zijn bezig aan een campagne die bol staat van de activiteiten. Ikzelf geniet van de vele contacten met inwoners. Het magazine ’12 kernen’ draagt daaraan bij. Maar belangrijker nog: kijk eens goed naar de titel van het blad. 12 kernen. De PvdA is van mening dat niet één kern minder belangrijk is dan een andere. Stichtse Vecht is een eenheid, waarin iedere kern telt.’

Om die gedachte verder te onderstrepen houdt de PvdA op 8 maart een 12-kernentocht, waarbij op één dag alle kernen worden bezocht.

Alle inwoners die op 15 maart het blad nog niet hebben ontvangen, kunnen een exemplaar op vragen via stichtsevecht@pvda.nl