25 februari 2014

PvdA themamiddag Ouderenzorg werd drukbezocht

Op maandagmiddag 24 februari hield de PvdA Stichtse Vecht een druk bezochte Themamiddag Ouderenzorg in het restaurant van de Driestroom in Breukelen.

Tijdens de themamiddag werd uitgebreid stil gestaan hoe de langdurige zorg en ouderenzorg in het bijzonder, er mogelijk in de toekomst uit gaat zien. Als eerste spreekster gaf het Tweede Kamerlid van de PvdA Marith Rebel – oud-huisarts –  aan hoe de Rijksoverheid een deel van deze taak uit het verleden overdraagt aan de lokale overheid.  In vaktermen: de transitie.

Daarna gaf de tweede spreker – Marc Verberg, regiomanager van het Leger des Heils en directeur van het Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen – een overzicht van het initiatief dat door de lokale zorginstellingen, zorgverzekeraars en gemeentelijke bestuurders van de Stichtse Vecht is genomen. Zijn bijdrage bood inzicht in wat een mogelijke invulling kan zijn voor de gemeente Stichtse Vecht.

De derde spreekster – Anneke van Heertum, directeur van het COSBO Stad Utrecht – inspireerde de aanwezigen om na te denken over een persoonlijke invulling van het leven. Zij noemt dit een ‘levenstestament’ en gaf aan hoe belangrijk het is om het te delen met naaste familie en vrienden.

De laatste spreekster – Els Swerts, kandidaat op de verkiezingslijst van de PvdA Stichtse Vecht – gaf aan hoe de invulling van de transitie er volgens de PvdA in onze gemeente in de toekomst uit zou kunnen zien. Zij liet in haar betoog een groot aantal praktische zaken de revue passeren, zoals: voorkom afbraak bij bestaande zorg, niet alles digitaal, aandacht voor de wijkverpleegkundige en aandacht voor levenswensen van de inwoners van de Stichtse Vecht.

Els benadrukte daarbij dat de PvdA op drie punten inzet als gaat om ouderenzorg. Ten eerste een betere informatievoorziening aan ouderen, daarnaast vinden wij dat wijkverpleegkundige terug moet komen en tenslotte pleitten wij voor aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid.

Tussen de voordrachten van de spreker(ster)s door en naar aanleiding van de vragen ontstond een levendige en geanimeerde discussie.