25 juni 2017

PvdA themabijeenkomst over leefbare wijken en kernen op donderdag 6 juli

Wat vindt u belangrijk in uw wijk, dorp of kern?

Het lijkt nog ver weg, maar over ongeveer 9 maanden (op 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Stichtse Vecht.

Op donderdag 6 juli organiseert de PvdA Stichtse Vecht een themabijeenkomst over leefbare wijken en kernen. De bijeenkomst vindt plaats in gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen en start om 20.00 uur.

Denkt u met ons mee? Wat zijn wat u betreft belangrijke thema’s en onderwerpen om uw wijk, dorp of kern leefbaar en veilig te houden? Daarbij horen wij graag op welke vragen de politiek in uw ogen een antwoord moet geven, en welke inhoudelijke ideeën en suggesties u heeft.

Meldt u zich van te voren even aan? Dat kan via e-mail: programmacommissie@pvda-stichtsevecht.nl of door ons te bellen op nummer 06 25545407.

Via het e-mailadres programmacommissie@pvda-stichtsevecht.nl kunt u ons ook benaderen om uw suggesties en ideeën met ons te delen.