19 augustus 2013

PvdA Stichtse Vecht zoekt kandidaten voor de raadsperiode 2014- 2018

PvdA Stichtse Vecht roept kandidaten voor de raadsperiode 2014- 2018 op zich aan te melden.

De PvdA Stichtse Vecht is op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan het besturen van onze mooie gemeente. Niets is uitdagender dan zelf daadwerkelijk bij te dragen aan de leefbaarheid in Stichtse Vecht. De volgende gemeentelijke verkiezingen zullen zijn op 19 maart 2014.

Meer informatie? Neem dan contact op met:
Marian van Huis (voorzitter): marianvanhuis@bosvanhuis.nl  of 06 510 53 523 of
Joseph Toonen (campagnecoördinator): ansjoseph@kabelfoon.nl of 06 818 97 848

Op de laatste ALV (algemene ledenvergadering) in februari is er een selectiecommissie ingesteld om het proces van kandidaatstelling te begeleiden om tot een afgewogen lijst te komen.

Deze commissie bestaat uit de volgende onafhankelijke leden:
Aalko van de Veen, Marian Dekker en Pieter Pollmann.

Voor 3 september aanstaande dient uw brief binnen te zijn bij de kandidaatstellingscommissie:

p/a Aalko van der Veen, a.v.d.veen@planet.nl
Van Lingelaan 23
3602 PA Maarssen