Door op 29 oktober 2013

PvdA Stichtse Vecht wil minder zorgkosten voor minima

Mensen met lage inkomens en veel zorgkosten moeten vaak al aan het begin van het kalenderjaar hun eigen risico van € 350 betalen. Voor hen is dit niet op te brengen. Ons bereikte signalen dat het gevolg is dat veel mensen zorgkosten uitstellen door bijvoorbeeld medicijnen niet op te halen.

De PvdA Stichtse Vecht vindt deze situatie onverantwoord. Het uitstellen van zorgkosten leidt tot verslechtering van de gezondheid. Ziekenhuisopnamen als gevolg van het niet innemen van medicijnen om kosten te besparen zijn de praktijk. Dat deze situatie zeer onwenselijk is moge duidelijk zijn.

We hebben daarom via een motie het college opgedragen om met de zorgverzekeraar Menzis, met wie Stichtse Vecht een collectief contract heeft afgesloten voor minima, een regeling te treffen waardoor het eigen risico gespreid per maand betaald kan worden. Door dit in een contract op te nemen, is het mogelijk dat de totale kosten voor de zorgverzekering op jaarbasis enkele tientjes voordeliger uitkomt dan nu het geval is.

Maar het allergrootste voordeel is dat mensen om financiële redenen niet meer de voor hen zo noodzakelijke zorg meer hoeven te mijden.

De motie van de PvdA werd in de raad unaniem aangenomen.

20131002 motie spreiding eigen risico zorgverzekering minima