11 september 2016

PvdA Stichtse Vecht: Tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug!

De PvdA Stichtse Vecht is het niet eens met het besluit dat het college eind juni heeft genomen over de inzet van de huishoudelijke hulp. De korting op de huishoudelijke hulp voor ouderen en andere zorgbehoevenden die begin dit jaar is ingevoerd, moet wat de PvdA betreft per direct ongedaan worden gemaakt.

Vanaf 1 januari 2016 hebben de mensen met huishoudelijke hulp minder uren hulp gekregen op grond van nieuwe regels van de gemeente.

Op 18 mei jongstleden deed de hoogste rechter echter een uitspraak over de uitvoering van de huishoudelijke hulp in een aantal gemeenten.
Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de huishoudelijke hulp in Stichtse Vecht uitgevoerd moet worden. Duidelijk is geworden dat de regels in Stichtse Vecht, net als in 100 andere gemeenten, niet correct waren.

Zo mag de zorgorganisatie niet het zorgplan opstellen. Daarentegen moet de gemeente zelf in een schriftelijk besluit aan de cliënt concreet aangeven welke huishoudelijke hulp geboden moet worden. Ook moet Stichtse Vecht de formele regels aanpassen in lijn met de uitspraak van de rechter. Dit gaat in de komende maanden gebeuren.

PvdA-raadslid Els Swerts: “De PvdA is van mening dat de mensen tot het moment dat de nieuwe regels gelden, hun oude uren moeten terugkrijgen en daarnaast gecompenseerd moeten worden voor de achteruitgang in uren vanaf de uitspraak van de rechter.”

Daartoe heeft de PvdA Stichtse Vecht in de commissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 6 september een motie ter bespreking geagendeerd. De motie zal worden ingediend in de raadsvergadering van 27 september aanstaande.