8 januari 2017

PvdA Stichtse Vecht roept het college van B&W op tot verdergaande actie om duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te kopen

Pleidooi voor ondertekening manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020

Op 8 december 2016 heeft een groot aantal gemeenten, tijdens het congres ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’, het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020 ondertekend. \

51 gemeenten, vijf ministeries, drie provincies, de Unie van Waterschappen en het Instituut voor Fysieke Veiligheid hebben op uitnodiging van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening onder het manifest gezet. Daarmee verplichten zij zich tot het stellen van veel scherpere eisen voor hun inkoop van goederen en diensten. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet of milieu) en profit/prosperity (winst of welvaart) worden meegenomen. MVI is een instrument dat kan worden ingezet om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Specifieke thema’s zijn: circulair inkopen, biobased inkopen, innovatiegericht inkopen, klimaatneutraal inkopen en Internationale Sociale Voorwaarden.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) belangrijk. Het verbaasde ons enigszins dat de gemeente Stichtse Vecht, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, niet tot de ondertekenaars van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen behoorde.”

Verzoek tot ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Gemeenten die dat nog niet hebben gedaan wordt de mogelijkheid geboden om het manifest alsnog te ondertekenen. De PvdA-fractie heeft het College van B&W van Stichtse Vecht daarom nadrukkelijk verzocht om van deze mogelijkheid gebruik te maken en het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 te ondertekenen.

“Met de ondertekening van het manifest kan de gemeente Stichtse Vecht aan haar inwoners en de markt laten zien dat verantwoord inkopen leidend is in de inkoopprocessen. MVI betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen in rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.”, aldus PvdA-raadslid Els Swerts.

Een voorbeeld daarvan is ‘biobased inkopen’. Dat houdt in dat alle producten die de gemeente koopt helemaal of gedeeltelijk van recyclebare grondstoffen zijn gemaakt. Ook kan de gemeente klimaatbewust inkopen. Daarbij worden goederen aangeschaft die het milieu minder belasten. Dat kan omdat ze van minder ver komen of doordat ze van bedrijven komen die bij de productie zorgen voor minder CO2-uitstoot.

Door een handtekening te zetten onder het manifest spreekt de gemeente bijvoorbeeld ook de ambitie uit om vaker uit te gaan van de levensduur van een product of dienst en niet alleen te kijken naar de aanschafprijs.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet het ondertekenen van het manifest MVI en vervolgens uitvoeren ervan als een logische stap in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.