Door op 30 oktober 2012

PvdA Stichtse Vecht realiseert gelijke behandeling bij huisvesting scholen

De afgelopen weken heb ik met succes geijverd voor gelijke rechten voor onder meer de Jenaplanschool en de Montessorischool in Maarssenbroek.

In het collegevoorstel was opgenomen dat deze scholen geen recht hadden op vervanging en / of uitbreiding, ook niet als ze daarvoor wel voldoende leerlingen hebben.
De bepaling over dislocaties zou in het slechtste geval kunnen leiden tot een uitsterfbeleid voor deze scholen. De PvdA vindt dat je ook de rechten van deze scholen goed moet regelen in de verordening.

In de werksessie namen de meeste fractie nog genoegen met de toezegging van de wethouder dat we dit in de toekomst wel in een onderwijsvisie kunnen regelen. Toch heb ik de wethouder er toe kunnen bewegen de gewraakte passage uit de verordening te halen.
Vervolgens ging de raad unaniem akkoord. Een mooi succes, zo vinden ouders die voor Jenaplanonderwijs of voor Montessori-onderwijs kiezen ook in de toekomst onderdak in Maarssenbroek.