24 oktober 2015

PvdA Stichtse Vecht pleit voor EHBO-post bij De Strook

Op vragen van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is gebleken dat het Plassenschap Loosdrecht e.o. niet van plan is om EHBO te organiseren bij recreatiegebied De Strook. Op grond van de zwemwaterwetgeving worden openbare zwemgelegenheden ingedeeld in categorieën. Voor de categorie waarin De Strook valt is geen EHBO vereist. In het goedgekeurde veiligheidsplan voor De Strook is door het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht EHBO dan ook niet opgenomen.

Wat de fractie van de PvdA Stichtse Vecht betreft een teleurstellende reactie van het Plassenschap. PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Het kan toch niet zo zijn, dat zo’n druk recreatiegebied als De Strook niet beschikt over een EHBO-post in de drukke zomer- en winterperiode? Nu krijg je dat dure zorg (ambulances e.d.) moet worden ingezet voor (relatief) kleine medische problemen. Een ambulance laten komen kost al gauw 700 euro per rit.”

De veiligheid van recreanten en het bieden van adequate zorg zou toch centraal moeten staan en en niet het feit of iets wel of niet wettelijk verplicht is? Laten we, net als de gemeente Utrecht bij de Haarrijnse Plas, aanvullend op de wettelijke eis ook EHBO organiseren bij De Strook.

De Strook ligt op het grondgebied van de gemeente Wijdemeren. Echter de hulpdiensten (ambulance, brandweer e.d.) moeten uit Maarssen/Tienhoven komen. De PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat de beide gemeenten die zitting hebben in het Plassenschap (Stichtse Vecht en Wijdemeren) gezamenlijk de handschoen oppakken en samen met het Plassenschap zorgen voor een EHBO-post bij De Strook.

Maarten van Dijk: “Ik heb alvast mijn collega-raadsleden die zitting hebben in het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. gevraagd om zich sterk te maken voor het alsnog realiseren van een EHBO-post bij De Strook in de drukke zomerperiode en in de winter als er geschaatst wordt.”