29 april 2015

PvdA Stichtse Vecht lanceert op 1 mei ‘Deeljezorgervaring.nl’

De PvdA Stichtse Vecht is benieuwd naar uw ervaringen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Jeugdwet.

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe regelingen inzake de zorg van kracht geworden. Een aantal verantwoordelijkheden lagen al bij de gemeente, zoals de huishoudelijke hulp. Er zijn echter ook een aantal verantwoordelijkheden bijgekomen zoals extra taken op het gebied van begeleiding en ondersteuning, jeugdhulp en dagbesteding.

De PvdA Stichtse Vecht is benieuwd naar uw ervaringen met de zorg ‘nieuwe stijl’ en wil waar nodig bij het gemeentebestuur aandacht vragen voor situaties waar het niet goed gaat. Eén mei is de Dag van de Arbeid, voor de sociaal-democratie van oudsher een belangrijke dag. PvdA Stichtse Vecht grijpt die gelegenheid aan om te komen met een initiatief: Deeljezorgervaring.nl

Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de zorg fors uitgebreid. Iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de noodzakelijke zorg en ondersteuning moet, zolang als het kan, thuis geboden worden. Als u ondersteuning nodig heeft, en het betreft géén eenvoudige vraag waarmee u goed telefonisch geholpen kunt worden, komt een medewerker van het sociale wijkteam van de gemeente bij u langs en gaat met u aan de ‘keukentafel’ zitten. Met u persoonlijk wordt nagegaan wat uw behoeften zijn, wat u zelf kunt doen en hoe de gemeente aanvullend kan ondersteunen.

Dit geldt ook wanneer jeugdhulp nodig is. De gemeente is via het sociale wijkteam, anders dan voorheen, de eerstverantwoordelijke als het om de zorg voor onze jeugd gaat. Een forse verantwoordelijkheid die de PvdA zorgvuldig wil volgen.

Zal dat lukken? Valt er niemand tussen de wal en het schip? Ervaart u dat er niet goed naar u geluisterd wordt? Allemaal vragen die boven komen drijven en waar wij als Partij van de Arbeid graag alles over willen weten. Maar ook als het goed gaat, horen wij het graag. Want dat geeft handvatten hoe het wél moet. Als wij een beeld hebben van uw ervaringen kunnen wij, als dat nodig is, met het gemeentebestuur overleggen waar verbeteringen toch écht noodzakelijk zijn.

De PvdA wil weten (eventueel anoniem) wat uw ervaring is met de nieuwe zorg: ga naar de website www.deeljezorgervaring.nl voor het meldformulier, bel met 0346-700225 en spreek uw boodschap in of stuur ons een e-mail: info@deeljezorgervaring.nl . U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een reactie van ons team.

Prinstscreen-website

De website Deeljezorgervaring.nl