19 april 2014

PvdA Stichtse Vecht kiest nieuw bestuur

De algemene ledenvergadering van de PvdA Stichtse Vecht heeft op donderdag 17 april 2014 een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Bij de vorige ledenvergadering (in november 2013) was al afgesproken dat het hele bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen zou terugtreden. Tot voorzitter is van het bestuur is Lukas Burgering gekozen. Burgering: “Na de teleurstellende verkiezingsuitslag is het zaak positief en vanuit onze idealen te blijven denken. Ik draag graag bij aan een sterker en socialer Stichtse Vecht en zal vanuit het bestuur er alles aan doen om onze PvdA-raadsleden Maarten van Dijk en Els Swerts maximaal te ondersteunen. Verder wil ik graag het aftredende bestuur bedanken voor hun fantastische inzet de afgelopen jaren.” De andere gekozen bestuursleden zijn Chris Geerse (secretaris), John Dekker (penningmeester), Guus van Houweninge, Mustafa Pamuk en Frans van Zoest. Politiek leider en fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Ik ben blij dat er een sterk nieuw bestuur is samengesteld. Voor ons als fractie is dat erg belangrijk. Ik kijk uit naar de samenwerking met het nieuwe bestuur en wens de nieuwe bestuursleden veel succes toe in hun nieuwe functie. Samen zullen bestuur en fractie zich de komende periode inzetten voor de inwoners van Stichtse Vecht. Wij gaan voor hen aan de slag. Om zorg in de buurt te organiseren, werk te maken van meer banen en ervoor te zorgen dat een ieder op een prettige en veilige manier kan wonen en werken in onze gemeente.”