Door op 11 mei 2011

PvdA Stichtse vecht in de bres voor PIN automaat Vreeland

Enige tijd geleden is er voor een tweede maal een plofkraak gepleegd bij de pinautomaat in Vreeland. Tot op de dag van vandaag is de pinautomaat nog niet terug in gebruik. Na contact van de PvdA met de Rabobank is ons gebleken, dat het al dan niet terugkeren van de pinautomaat momenteel onderzocht wordt. 

De veiligheidssituatie is hierbij de enige overweging, aldus Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen. Het verzorgingsgebied zou groot genoeg zijn om een pinautomaat te rechtvaardigen. Een lokale ondernemer kreeg overigens van de Rabobank te horen dat mogelijk ook economische motieven een rol speelden in de afweging, die de Rabobank maakt.

Dorpsraad, lokale ondernemers en inwoners van Vreeland maken zich zorgen over het verdwijnen van deze service in Vreeland. Inwoners maken inmiddels veelvuldig gebruik van de gelegenheid om bij de lokale dagmarkt geld op te nemen, wat voor deze lokale ondernemer, dhr. Hageman, extra kosten en een veiligheidsrisico met zich meebrengt.

De PvdA is van mening, dat een pinautomaat voor inwoners en lokale ondernemers van Vreeland een belangrijke voorziening is. In deze kleine kern staat het voorzieningenniveau reeds jaren onder druk. Lokale ondernemers hebben het zwaar. Inwoners die voor het halen van contant geld naar elders moeten, zullen daar vermoedelijk ook sneller hun kleine inkopen doen. Een pinautomaat lijkt een kleine voorziening, maar maakt wel degelijk verschil voor lokale ondernemers en daarmee voor de vitaliteit van Vreeland.

Het bieden van een pinservice is uiteraard primair een afweging van de betreffende bank. De gemeente Stichtse Vecht draagt echter wel verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Vreeland.

Naast de eigen aansporingen richting Rabobank spoort de PvdA Stichtse Vecht ook het gemeentebestuur aan om zich in te spannen om de belangen van inwoners en ondernemers van Vreeland te behartigen bij de Rabobank.