1 november 2015

PvdA Stichtse Vecht doet voorstellen voor het oplossen en voorkomen van schulden

Steeds meer mensen maken gebruik van schuldhulpverlening en het schuldbedrag wordt steeds hoger. In december 2015 is de verwachting dat het gemeentelijk beleidsplan Schuldhulpverlening aan de Gemeenteraad wordt aangeboden. In dit kader heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht het College van Burgemeester en Wethouders een aantal voorstellen meegeven die zij van groot belang vindt als het gaat om het oplossen van schulden, maar vooral om schulden te voorkomen.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Naar de visie van de PvdA Stichtse Vecht dient de focus primair te liggen op activiteiten gericht op het voorkomen van schulden. Schulden hebben een ongelooflijke impact op personen en hun gezin en reiken verder dan alleen het financiële gedeelte van iemands leven. Een derde van de mensen met problematische schulden krijgt géén vooruitzicht van een schuldenvrije toekomst. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren!! Daarnaast is er ook een hoge kostenpost voor de samenleving. Laten we de maatschappelijke kosten dus vooral vooraf inzetten! En laten we op verschillende manieren schuldenproblematiek helpen voorkomen en oplossen.”

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht doet in totaal dertien voorstellen. “Wij zien graag dat in het nieuw te formuleren beleid voor schuldhulpverlening een groot accent wordt gelegd op het echt voorkómen van schulden op jonge leeftijd, vroegsignalering, samenwerking, helderheid door beschikkingen en creatieve oplossingen zodat in Stichtse Vecht óók alle mensen met schulden weer kansen krijgen!”, aldus Els Swerts.

Concrete voorstellen van de PvdA zijn bijvoorbeeld:

  • Het geven van financiële voorlichting op scholen en het beheersen van de valkuilen om financiële problemen te krijgen voordat jongeren van 18 financieel zelfstandig worden aan vooral de jongeren zelf, maar ook aan ouders.
  • Het maken van afspraken met woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen voorkomen dat ze oplopen en bijvoorbeeld tot huisuitzettingen leiden.
  • Het structureel opnemen van de professionaliteit van schuldhulpverlening in de Sociale Wijkteams
  • Het aansluiten van de gemeente Stichtse Vecht bij het “Startpunt geldzaken”. Het doel van het Startpunt Geldzaken is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid.

Klik hier om onze brief d.d. 30 oktober 2015 aan het College van B&W de downloaden.