21 oktober 2016

PvdA Stichtse Vecht blij met uitgifte 55+ gids

Op 1 november a.s. wordt de 55+ gids Stichtse Vecht gepresenteerd. Deze informatiegids voor senioren en hun mantelzorgers is er gekomen n.a.v. een initiatief van de PvdA-fractie Stichtse Vecht.

Als sinds 2014 pleitte de fractie van de PvdA Stichtse Vecht voor de uitgifte van een 55+ gids. Tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2016 stelde de PvdA fractie mondelinge vragen over het toen uitblijven van de ouderengids. PvdA-raadslid Els Swerts pleitte toen nogmaals voor een aparte gids voor ouderen, omdat de wethouder (Koops) wilde volstaan met een aantal pagina’s met informatie voor ouderen in de gemeentegids. Daar nam de PvdA-fractie geen genoegen mee. Op aandringen van de PvdA heeft wethouder Koops vervolgens toegezegd dat er onder haar coördinatie een aparte gids voor ouderen zal worden gerealiseerd.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Goed dat de (schriftelijke) gids voor 55 plussers er nu ligt! De PvdA Stichtse Vecht is van mening dat een schriftelijke gids, met alle benodigde informatie voor 55-plussers, hard nodig is om hen goed de weg te laten vinden. De gemeente vraagt van de inwoners zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Met een schriftelijke gids, die thuis bewaard kan worden voor als het nodig is, zijn 55-plussers veel zelfstandiger in het zoeken van informatie.”

De informatiegids voor 55-plussers is vanaf 1 november a.s. gratis af te halen op het gemeentekantoor, bij Welzijn Stichtse Vecht en diverse locaties verspreid over de gemeente. Ook zullen professionals en vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij 55-plussers, met de gids op pad gaan. Daarnaast is de informatiegids binnenkort digitaal beschikbaar via www.stichtsevecht.nl en www.welzijnstichtsevecht.nl

Zie de eerdere berichtgeving hierover van de PvdA: