14 juni 2015

PvdA pleit voor uitgifte informatiegids voor Ouderen in Stichtse Vecht

Op 29 mei jl. heeft de PvdA Stichtse Vecht in een aantal schriftelijke vragen aan het College van B&W gepleit voor het maken van een Informatiegids voor ouderen voor onze gemeente.

Op het gebied van wet- en regelgeving is voor ouderen vanaf 2015 veel veranderd. Door deze verandering hebben bestaande organisaties soms andere taken gekregen, zijn van naam veranderd of er zijn nieuwe organisaties bijgekomen. Organisaties die allemaal van betekenis (kunnen) zijn voor ouderen. Veel ouderen weten bijvoorbeeld niet dat de nieuwe ‘sociale wijkteams’ ook voor hen belangrijk zijn.

Ouderen moeten langer zelfstandig wonen. De mogelijkheden om in een zorgorganisatie te wonen, zijn sterk verminderd. Wanneer hulp en/of zorg thuis nodig is, moet die hulp makkelijk gevonden kunnen worden. Anders zijn de ouderen de dupe.  Een deel van de ouderen kan zijn weg niet goed genoeg vinden in digitale sociale wegwijzers. Van de ouderen boven de 75 jaar gebruikt bijvoorbeeld 40% geen computer. Welk alternatief is er voor hen?

De PvdA Stichtse Vecht is van mening dat een schriftelijke gids, met alle benodigde informatie voor ouderen, hard nodig is om ouderen goed de weg te laten vinden. De gemeente vraagt van de ouderen zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Met een schriftelijke gids, die thuis bewaard kan worden voor als het nodig is, zijn ouderen veel zelfstandiger in het zoeken van informatie.

Overigens, de ouderengids is niet bedoeld voor alleen vragen op het gebied van zorg. Het gaat ook om sport, mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en erbij blijven. Ouderen zijn onmisbaar voor onze gemeente, voor elkaar  en jongere generaties. Door het maken van een schriftelijke gids voor ouderen kan het college een goede eerste stap zetten om de ouderen zelfstandigheid en regie over het eigen leven te geven. De PvdA vindt dan ook dat die gids er gewoon moet komen!

Voor onze schriftelijke vragen, klik hier.