11 maart 2014

PvdA pleit voor nog meer toegankelijkheid stembureaus

Hoewel de gemeente Stichtse Vecht ruimschoots voldoet aan de wettelijke eis dat minimaal 25% van alle stembureaus toegankelijk moet zijn gemaakt voor minder-validen, vindt de PvdA Stichtse Vecht dat het toch nog steeds wel wat ambitieuzer mag. Met name in de kleinere kernen, waar maar één stembureau is, zouden er voorzieningen moeten zijn voor minder-validen.

Lijsttrekker Maarten van Dijk: “Het is heel goed dat er al zoveel stembureaus toegankelijk zijn, maar je zal als minder-valide kiezer maar in Oud-Zuilen, Tienhoven of Loenersloot wonen. Daar is maar één stembureau, en dat is niet toegankelijk. Die mensen moeten dus helemaal naar Maarssen of Loenen om gebruik te kunnen maken van hun stemrecht.”

De PvdA wil dat toegankelijkheid voor minder validen in de kleine kernen meegenomen wordt in de evaluatie van de verkiezingen van 19 maart en gaat er van uit dat er bij volgende verkiezingen verbeteringen doorgevoerd worden.

Overigens biedt de PvdA minder-valide kiezers de gelegenheid om opgehaald te worden om te gaan stemmen. Zij kunnen contact opnemen met de PvdA Stichtse Vecht via e-mailadres stichtsevecht@pvda.nl