6 mei 2017

PvdA pleit voor functionaris met doorzettingskracht in Stichtse Vecht die als breekijzer kan fungeren voor ouders en kinderen bij complexe jeugdhulp situaties

Betere sturing op complexe jeugdhulp/ jeugd GGZ situaties noodzakelijk

Op donderdag 27 april 2017 berichtte het televisieprogramma Nieuwsuur over jongeren met complexe psychische problemen die tussen wal en schip vallen. Voor veel jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychiatrische stoornissen is er geen behandeling of opvang. Zelfs voor crisisplekken zijn er wachtlijsten.

Ons zijn ook concrete casussen bekend in de gemeente Stichtse Vecht waarbij sprake is van jongeren met ernstige jeugdhulp problematiek die tussen wal en schip (dreigen te) vallen en van het kastje naar de muur gestuurd worden.

In augustus 2016 hebben het Rijk en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) er bij gemeenten op aangedrongen om ervoor te zorgen dat zij:

 • Organiseren dat burgers bij een aanspreekpunt terecht kunnen als hun individuele complexe situatie (dreigt) vast te lopen en kinderen hiervan onnodige schade ondervinden. Dit aanspreekpunt moet voldoende doorzettingskracht hebben binnen de gemeente en waar nodig richting zorgaanbieders en andere organisaties (bijv. onderwijs) om een zaak op te kunnen lossen. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe een dergelijk aanspreekpunt wordt ingericht.
 • Duidelijk communiceren naar burgers, cliëntondersteuners en cliënten- en ouderorganisatie over dit aanspreekpunt.

Verzoek van Rijk en VNG aan gemeenten was om zich hierbij in te zetten om dit uiterlijk 1 januari 2017 te realiseren.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht eerder deze week de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Stichtse Vecht.

Vragen:

 1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Nieuwsuur d.d. 27 april 2017?
 2. Kunt u aangeven hoe groot de in de uitzending van Nieuwsuur geschetste problematiek is voor jongeren in Stichtse Vecht?
 3. Welke acties/ interventies heeft u ondernomen of gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat jongeren met ernstige jeugdhulp problematiek niet tussen wal en schip vallen en van het kastje naar de muur worden gestuurd?
 4. Bent u bekend met de oproep van Rijk en VNG (augustus 2016) waarin zij er bij gemeenten op aandringen om uiterlijk 1 januari 2017 een aanspreekpunt met voldoende doorzettingskracht aan te stellen die kan worden ingeschakeld indien er sprake is van individuele complexe jeugdhulp situaties die (dreigen) vast (te) lopen?
 5. Zover ons bekend is een dergelijke functionaris in Stichtse Vecht nog niet aangesteld/ actief. Wat is hiervan de reden?
 6. Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn alsnog een functionaris met doorzettingskracht aan te stellen die als breekijzer kan fungeren bij complexe jeugdhulp situaties die (dreigen) vast (te) lopen?

Eerder dit jaar (eind maart) bracht de fractie van de PvdA Stichtse Vecht al knelpunten rondom Jeugdhulp onder de aandacht van het College van B&W van de gemeenten in de regio Utrecht-West (waaronder Stichtse Vecht) die betrekking hadden op:

 • Wachtlijsten en aansluiting onderwijs en zorg;
 • Onbekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Hulp na 18e verjaardag (18-/18+ problematiek);
 • Deskundigheid bij complexe jeugdhulp problematiek.

Dit naar aanleiding van een door de PvdA georganiseerde thema-avond over Jeugdhulp op 8 maart in Maarssen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk, raadslid.