PvdA pleit voor behoud locatie Gaslaan 14-18 voor sociale organisaties.

21 januari 2018

https://stichtsevecht.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/234/2018/01/180101-PvdA-art-41-vragen-Huisvesting-Kwadraad.pdf

 

Op de Gaslaan 14-18 in Maarssen zijn veel organisaties in het sociaal domein gehuisvest, waaronder Kwadraad, Thuiszorgteams, Buurtzorg Jong, Jeugdgezondheidszorg end. Zij werken daar nauw met elkaar samen. Na de vele re-organisaties die plaatsvonden vanaf 2015 is deze plek inmiddels bekend en ook door de centrale ligging in Maarssen-dorp goed toegankelijk voor inwoners.

Helaas dreigen de organisaties op dit adres het pad te moeten verlaten. Het pand kwam in handen van een andere eigenaar en vóór 1 juni 2018 moeten de organisaties andere huisvesting hebben. Doodzonde, vanwege de onderlinge samenwerking die in de loop van de tijd tot stand is gekomen. Doodzonde ook vanwege de extra kosten die nieuwe huisvesting voor zowel de organisaties zelf als de gemeente met zich meebrengt.

Wanneer kunnen inwoners van Stichtse Vecht rekenen op stabiliteit in het Sociaal Domein, na de bezuiningen en de transities die moesten plaatsvinden vanaf 2015?

De PvdA Stichtse Vecht vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om de organisaties in het huidige pand te laten blijven. Daarom heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college om inzicht te krijgen in het probleem en de acties die de gemeente heeft ondernomen om de organisaties in het pand te houden. Ook heeft de PvdA het college opgeroepen om alles op alles te zijn om de organisaties alsnog in het pand gehuisvest te laten. Ook is dit onderwerp, op verzoek van de PvdA, besproken in de commissievergadering Sociaal Domein van 9 januari jongstleden. Tijdens deze commissievergadering werd ingesproken door de gezamenlijke organisaties die gehuisvest zijn op het pand Gaslaan 14-18, die allen van mening zijn dat gezamenlijke huisvesting in Maarssen-dorp belangrijk is voor de inwoners. In de commissievergadering gaf het college te kennen dat zij, behoudens de Jeugdgezondheidszorg, geen formele verplichting heeft om voor huisvesting te zorgen voor organisaties in het Sociaal Domein.
De PvdA is van mening dat het college meer kan doen en moet doen dan het formele minimale. Kaders en uitgangspunten van het Sociaal Domein zijn ook continuering van de zorg, bereikbaarheid, samenwerking, gebiedsgericht werken en betaalbaarheid van de zorg. Wanneer de betreffende organisaties allen zelfstandig op andere plekken eigen huisvesting moeten zoeken, lopen dit soort doelen gevaar.

Snel hopen we antwoorden te krijgen van het college op onze schriftelijke vragen, zodat we daarna eventuele vervolgstappen kunnen zetten. Wat ons betreft moet er alles aan gedaan worden om de organisaties gezamenlijk gehuisvest te houden op de gaslaan.