12 juni 2016

PvdA op werkbezoek bij de afdeling Sociale Zaken

Op vrijdag 10 juni heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een werkbezoek gebracht aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht.

De afdeling Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Dat doen ze voor de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp.

Als fractie zijn we bijgepraat over o.a. de ontwikkeling van het klantenbestand, het gemeentelijke minimabeleid en schuldhulpverlening. Op dit moment telt de gemeente Stichtse Vecht ruim 800 uitkeringsgerechtigden. In 2015 zijn 340 uitkeringsgerechtigden aangemeld en zijn 251 uitgestroomd. De gemeente Stichtse Vecht voert de schuldhulpverlening sinds 1 januari 2016 uit in eigen beheer.

Een aantal projecten is nader toegelicht, zoals de aanpak Jeugdwerkloosheid, het Arbeidstrainingscentrum (ATC) en het begeleidingsproject van het Leger des Heils voor statushouders. De voorlopige resultaten van het project ATC geven aan dat dit een effectief instrument is voor uitstroom. Uitgebreid hebben we stilgestaan bij de landelijke Banenafspraak en het realiseren van garantiebanen. Recentelijk heeft de gemeente Stichtse Vecht de eerste garantiebaan binnen de eigen gemeentelijke organisatie ingevuld. Tussen 2016 en 2026 zullen nog 9 garantiebanen binnen de gemeente (als werkgever) ingevuld moeten worden.

De projectleider Social Return heeft een toelichting gegeven op de Social Return aanpak van de gemeente. Social Return wordt ingezet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Via een aanbesteding door de gemeente kan zij een sociale inspanning terugvragen aan de gegunde partij. In 2015 zijn 31 uitkeringsgerechtigden via Social Return aan het werk geholpen.

Tot slot hebben we een toelichting gekregen op de uitkomsten van de Benchmark Werk en Inkomen van Divosa. Aan deze Benchmark nemen ruim 200 gemeenten deel. Doel van de Benchmark is meten, vergelijken, op zoek gaan naar het verhaal achter de cijfers en daarvan leren. Op verzoek van de PvdA neemt de gemeente Stichtse Vecht sinds 2014 ook deel aan de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. Uit deze eerste Benchmark blijkt dat Stichtse Vecht niet veel afwijkt van andere gemeenten, al ligt op het terrein van uitstroom, parttime banen en fraudeaanpak nog wel een uitdaging.

De fractie van de PvdA bedankt wethouder Vital van der Horst, teamleider Aziema Ilahi en haar team voor het goed georganiseerde en informatieve werkbezoek.

IMG_2019

Foto Maarten van Dijk