De PvdA Ombudsman helpt inwoners Stichtse Vecht verder!

11 februari 2018

In 2017 kwam de PvdA Ombudsman Stichtse Vecht 39 keer in actie

De Ombudsman van de PvdA in Stichtse Vecht, Mario van Dijk, is in 2017 39 keer in actie gekomen om bewoners te helpen bij zaken op het gebied van het sociale- en het fysieke beheer, juridische zaken, de dienstverlening van de gemeente. Het gaat hierbij om onderwerpen als groenonderhoud, het bijplaatsen van afval, het aanvragen van sociale voorzieningen (zoals een uitkering of WMO-voorziening), overlast van jongeren, het inzetten van het leefbaarheidsbudget en schuldhulpverlening.

Bij iedere melding gaat Mario op huisbezoek en hoort de melding aan. Belangrijk is om een luisterend oor voor een melder te zijn.

Mario is een kleine twee jaar met pensioen. Hij is als ambtenaar in zijn werkzame leven actief geweest als bedrijfscontactfunctionaris en wijkbeheerder in een groot aantal kernen in Stichtse Vecht. Hij heeft veel praktische kennis verzameld en beschikt over een ruim netwerk in het sociale- en fysieke domein in de gemeente Stichtse Vecht.

Naast Ombudsman van de PvdA is Mario ook actief bij Kom Erbij Maarssenbroek, het Oranje Komitee Maarssenbroek, Netwerk Senioren Maarssenbroek en de wijkcommissie Pauwenkamp. Mario heeft geen politieke aspiraties en laat de toekomst aan de jongere leden over. Hij staat op nummer 10 van de kandidatenlijst van de PvdA Stichtse Vecht bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In zijn werk als ombudsman kan hij ook terugvallen op de leden van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht.

Signalen over de slechte dienstverlening bij de gemeente heeft de fractie voortvarend opgepakt. Zo is op initiatief van de PvdA de onafhankelijke cliëntondersteuning en de informatievoorziening aan de minima verbeterd.

Het groenonderhoud wordt in 2018 hopelijk fors beter. Het was in 2017 een rampjaar met betrekking tot het groenonderhoud. De PvdA zat er bovenop en was de politieke trekker om met het groenonderhoud een forse verbeterslag te maken.

Ook heeft de PvdA aandacht gevraagd voor een veel betere dienstverlening van de gemeentelijke organisatie waar het gaat om vragen die niet direct beantwoord kunnen worden (tweedelijns dienstverlening) en een betere afhandeling van meldingen bij het meldpunt dagelijks beheer.

Zo vullen de Ombudsman en de PvdA-fractie elkaar mooi aan.

Meer weten over de PvdA Ombudsman Stichtse Vecht en inzicht in de soort meldingen die hij heeft behandeld? Kijk dan op www.stichtsevecht.pvda.nl onder “Ombudsman”. Wilt u de PvdA Ombudsman inschakelen? Bel hem dan voor een afspraak op nummer 0346 285 320.