PvdA motie ‘Slim Vertrouwen’ aangenomen

13 april 2019

In de raadsvergadering van 2 en 3 april heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht de motie ‘Slim Vertrouwen’ ingediend. Mede-indienaars waren Maarssen 2000, Streekbelangen, Stichts Appèl en GroenLinks. De motie is door de raad aangenomen door een zeer grote meerderheid. Alleen de PVV stemde tegen.

 

Aanleiding om de motie te schrijven was tweeledig:

  1. Een recent wetenschappelijk onderzoek van de Groningse hoogleraar prof. Hertogs liet zien dat uitkeringsgerechtigden de gemeente zien als een politieman die alleen maar handhaaft. Hierdoor is er een kloof tussen de uitkeringsgerechtigden en gemeenten. Volgens het onderzoek is er maar een zeer klein percentage mensen dat onterecht of teveel uitkering krijgt. Maar toch wordt teveel op die controle gefocust en niet op het opbouwen van een relatie met de andere uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden die je kent, kun je als gemeente veel beter helpen om aan het werk te komen. Je kan maatwerk leveren.
  2. Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers geven aan dat brieven van de gemeente nog steeds vaak erg ingewikkeld zijn en vaak niet begrepen worden door de verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. Hierdoor ontstaat miscommunicatie en worden soms kortingen op de uitkering opgelegd die voorkomen hadden kunnen worden. En kortingen hebben een grote impact.

 

De PvdA is van mening dat het belangrijk is dat we een relatie van vertrouwen opbouwen met de uitkeringsgerechtigden, diens bondgenoot worden in het zichzelf redden, meedoen in de samenleving en het weer werk krijgen. Vertrouwen is ‘slim’, omdat je daarmee veel meer bereikt en gemeentelijke uren voor het goede worden ingezet en niet voor een controlesysteem dat maar voor een zeer klein percentage mensen nodig zou zijn. Overigens blijft controle, ook volgens prof. Hertogs voor dat zeer kleine percentage nodig.

Het college gaat nu aan de slag met de oproep van de motie en zal daarover eind september terugkoppelen aan de Raad over wat er gaat veranderen.

Voor de hele motie kunt u hier klikken